อบรมออนไลน์การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) 

อบรมออนไลน์การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


วันที่: 2024-04-06 12:21:07


ไฟล์แนบ: 111525680520240406_122107.pdf

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech