ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดทำ

ข้อมูลทั่วไป


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: (2559-2561) ศษ.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาตรี: (2553-2558) ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มัธยมศึกษา: (2547-2552) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ.2565 ถึง ถึงปัจจุบัน: ข้าราชการครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม.ขอนแก่น
  • พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565: ข้าราชการครู ไม่มีวิทยฐานะ (คศ.1) โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม.ขอนแก่น
  • พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561: ข้าราชการครูผู้ช่วย โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม.25
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech