การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2566

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่: 2024-04-03 14:08:45

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่: 2023-06-26 14:49:58

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่: 2022-10-09 20:54:21

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่: 2022-08-04 14:08:11

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่: 2022-08-04 14:06:26

รายการทั้งหมด 5 รายการ : 1 หน้าที่ : 1

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech