นวัตกรรมการเรียนรู้
Web Application สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนา Web Application สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการวิจัยในชั้นเรียน
เนื้อหาที่จะใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาในรายวิชา ว 22103 วิทยาการคำนวณ

วันที่: 2024-04-10 21:15:19

รายการทั้งหมด 1 รายการ : 1 หน้า : 1

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech