ผลการปฏิบัติงาน (SAR)
รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2566

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน
(Teacher’s Self-Assessment Report : T-SAR) ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดไฟล์เต็ม

วันที่: 2024-04-03 16:18:34

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน
(Teacher’s Self-Assessment Report : T-SAR) ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดไฟล์เต็ม

วันที่: 2024-04-02 16:25:32

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน
(Teacher’s Self-Assessment Report : T-SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดไฟล์เต็ม

วันที่: 2022-03-26 22:28:54

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน
(Teacher’s Self-Assessment Report : T-SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดไฟล์เต็ม

วันที่: 2022-03-10 19:37:37

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน
(Teacher’s Self-Assessment Report : T-SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดไฟล์เต็ม

วันที่: 2021-07-29 10:54:18

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน
(Teacher’s Self-Assessment Report : T-SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดไฟล์เต็ม

วันที่: 2021-07-29 10:53:49

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน
(Teacher’s Self-Assessment Report : T-SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดไฟล์เต็ม

วันที่: 2021-07-29 10:53:08

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน
(Teacher’s Self-Assessment Report : T-SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลดไฟล์เต็ม

วันที่: 2021-07-29 10:52:42

รายการทั้งหมด 8 รายการ : 1 หน้าที่ : 1

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech