แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-Plan)
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีการศึกษา 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 1 เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

วันที่: 2023-09-24 10:22:37

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 1 เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่: 2022-03-10 19:47:53

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2563

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (INDIVIDAUL DEVELOPMENT PLAN : ID PLAN) ปีการศึกษา 2563

วันที่: 2021-07-29 10:50:13

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2562

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (INDIVIDAUL DEVELOPMENT PLAN : ID PLAN) ปีการศึกษา 2562

วันที่: 2021-07-29 10:49:42

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2561

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (INDIVIDAUL DEVELOPMENT PLAN : ID PLAN) ปีการศึกษา 2561

วันที่: 2021-07-29 10:49:10

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2560

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (INDIVIDAUL DEVELOPMENT PLAN : ID PLAN) ปีการศึกษา 2560

วันที่: 2021-07-29 10:48:25

รายการทั้งหมด 6 รายการ : 1 หน้าที่ : 1

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech