ผลงานที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ [ระดับจังหวัด]

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ [ระดับจังหวัด]
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 71 ปีการ

วันที่: 2023-09-24 00:27:22

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง [ระดับชาติ]
กิจกรรมประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันที่: 2023-02-14 08:46:09

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับจังหวัด

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ [ระดับจังหวัด]
กิจกรรมประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 70 ปีก

วันที่: 2022-11-23 18:45:29

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 [ระดับชาติ]
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

วันที่: 2021-07-29 11:26:05

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับจังหวัด

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ [ระดับจังหวัด]
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่: 2021-07-29 11:25:22

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน [ระดับชาติ]
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่: 2021-07-29 11:23:59

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง [ระดับชาติ]
กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่: 2021-07-29 11:23:18

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับจังหวัด

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ [ระดับจังหวัด]
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่: 2021-07-29 11:22:38

นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัด ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 เรื่อง "การประเมินระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนแบบพหุมิติ โดยใช้เทคโนโลนีสารสนเทศในการรายงานผลการประเมินเพื

วันที่: 2021-07-28 14:29:42

รายการทั้งหมด 9 รายการ : 1 หน้าที่ : 1

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech