วิทยากรการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวัดและการประเมินผลแนวใหม่

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ได้เป็นวิทยากรการประชุมครู ในการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลของครูในศตวรรษที่ 21 ได้บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวัดและการประเมินผลแนวใหม่” จัดโดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น


วันที่: 2024-03-31 14:59:21


ไฟล์แนบ: 199338640820240331_145921.png

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech