ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ระดับ ม.ต้น

ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ระดับ ม.ต้น โครงการ “Computer EducationKKU Open House 2023” ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่: 2024-02-23 10:51:41


ไฟล์แนบ: 101607777320240223_105141.pdf

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech