อบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power+Coding) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ ๕

อบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power+Coding) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วันที่: 2023-09-07 13:47:04


ไฟล์แนบ: 185640820230907_134704.pdf

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech