อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการศึกษา office 365 (A1)

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการศึกษา office 365 (A1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Academy Academyสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตขอนแก่น


วันที่: 2022-08-04 13:31:38


ไฟล์แนบ: 169556993120220804_133138.jpg

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech