แผนการจัดการเรียนรู้ ว32103 วิทยาการคำนวณ ม.5

แผนการจัดการเรียนรู้ ว32103 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามตัวชี้วัด ว 4.2 ม.5/1


วันที่: 2024-05-08 15:47:09


ไฟล์แนบ: 201647264620240508_154709.pdf

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech