แผนการจัดการเรียนรู้ ว31103 วิทยาการคำนวณ ม.4

แผนการจัดการเรียนรู้ ว31103 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามตัวชี้วัด ว 4.2 ม.4/1


วันที่: 2024-05-06 10:32:32


ไฟล์แนบ: 24171636020240506_103232.pdf

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech