แผนการจัดการเรียนรู้ ว23103 วิทยาการคำนวณ ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้ ว23103 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามตัวชี้วัด ว 4.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 


วันที่: 2024-05-06 10:26:22


ไฟล์แนบ: 72574865220240506_102622.pdf

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech