เอกสารรวมกิจกรรมวิชาวิทยาการคำนวณ ม.3

เอกสารรวมกิจกรรมวิชาวิทยาการคำนวณ ม.3
ใช้สำหรับประกอบการจัดการเรียนรู้ ว23103 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ้างอิงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามตัวชี้วัด ว 4.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 ซึ่งประกอบไปด้วย

  • CHAPTER 01 - DATA AND INFORMATION
  • CHAPTER 02 - RELIABILITY OF INFORMATION
  • CHAPTER 03 INFORMATION TECHNOLOGY
  • CHAPTER 04 APPLICATION


วันที่: 2024-05-06 10:21:37


ไฟล์แนบ: 180130677020240506_102137.pdf

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech