เอกสารรวมกิจกรรมวิชาวิทยาการคำนวณ ม.4

เอกสารรวมกิจกรรมวิชาวิทยาการคำนวณ ม.4
ใช้สำหรับประกอบการจัดการเรียนรู้ ว31103 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อ้างอิงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามตัวชี้วัด ว 4.2 ม.4/1 ซึ่งประกอบไปด้วย

  • CHAPTER 01 - Computational Thinking
  • CHAPTER 02 - Computational Project


วันที่: 2024-04-29 12:11:42


ไฟล์แนบ: 193722410620240429_121142.pdf

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech