เอกสารรวมกิจกรรมวิชาวิทยาการคำนวณ (วิทยาการข้อมูล) ม.5

เอกสารรวมกิจกรรมวิชาวิทยาการคำนวณ (วิทยาการข้อมูล) ม.5
ใช้สำหรับประกอบการจัดการเรียนรู้ ว32103 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
อ้างอิงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามตัวชี้วัด ว 4.2 ม.5/1 ซึ่งประกอบไปด้วย

  • CHAPTER 01 - DATA AND DATA SCIENCE
  • CHAPTER 02 - EXPLORE THE DATA
  • CHAPTER 03 - DATA ANALYTICS
  • CHAPTER 04 - DATA VISUALIZATION
  • CHAPTER 05 - DATA SCIENCE PROJECT


วันที่: 2024-04-05 22:19:01


ไฟล์แนบ: 193817183420240405_221901.pdf

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech