หนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6

หนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver มีทั้งหมด 9 หน่วยการเรียน ประกอบด้วย
1.) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
2.) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Adobe Dreamweaver CS6
3.) การสร้างเว็บไซต์
4.) การใช้คำสั่งแทรก (Insert) ใน Adobe Dreamweaver CS6
5.) การเชื่อมโยงใน Adobe Dreamweaver CS6
6.) การออกแบบเว็บเพจด้วยเฟรม (Frame)
7.) การใช้มัลติมีเดียบนเว็บเพจ
8.) การใช้งาน Cascading Style Sheet: CSS และ
9.) การอัพโหลดไฟล์สู่เว็บไซต์
พร้อมทั้งแบบทดสอบหลังเรียน


วันที่: 2021-07-29 09:17:13


ไฟล์แนบ: 18332499720210729_091712.pdf

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

: Username | ชื่อผู้ใช้

: Password | รหัสผ่าน


สมัครสมาชิก


Learning by kunkrootum

Tump-Teach-Tech